„После кише“, Стеван Раичковић (лирика, седми разред)

„После кише“, Стеван Раичковић (лирика, седми разред)

Именске речи – тест

Напоредни односи међу реченичним члановима – тест

Служба речи у реченици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

1. Аутор песме "После кише" је:

2. Одреди књижевни род текста "После кише":

3. По књижевној врсти ова песма је:

4. Лирски субјекат три пута у песми понавља "Ниси сам". То значи:

5. У песми се појављују животиње:
6. Тема песме је:

7. Акустичне песничке слике су:

8. То што песник жели да чује песму камена значи:

9. Наслов песме значи:

10. Песма је испевана:
11. На коју те песму обрађену у 6. разреду подсећа песма "После кише":

12. "Три шиљата листа нешто чудно шуме" - које две стилске фигуре препознајеш у наведеном стиху:

13. Када би ову песму пренео/ла на сликарско платно, како би се та слика звала:

14. Препознај песника Стевана Раичковића:

15. Која би слика одговарала расположењу лирског субјекта ове песме:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста