Аустралија- географски положај, границе, величина, природне одлике

Аустралија- географски положај, границе, величина, природне одлике

1. По ком холандском истраживачу је велики број физичко-географских објеката у Аустралији добио име?

2. Према површини коју заузима, Аустралија је најмањи континент.

3. Аустралијски Алпи су према начину постанка ______ планине.

4. Аустралија на североистоку излази на:

5. Велики корални гребен пружа се дуж:
6. У другој половини XVIII века Аустралија бива проглашена ________ колонијом.

7. Западноаустралијски штит се налази на _______ континента.

8. Како се називају речни токови који периодично пресушују?

9. Аустралија, заједно са Океанијом, припада континентима ______ света.

10. Аустралија се целом површином простире на:
11. Арнхемово полуострво се налази на:

12. Први истраживачи који су посетили Аустралију били су:

13. Како се назива за Абориџине свето и мистично место, које уједно представља и главну туристичку атракцију Аустралије?

14. Аустралија на западу и југу излази на _______ океан.

15. У највећем делу Аустралије заступљена је:
16. Западноаустралијски штит је економски значајна област због:

17. Аустралија је једини континент где нема вулканских и сеизмичких активности.

18. Највеће острво је:

19. Аустралија на југоистоку излази на Тасманово море.

20. Аустралија _____ густу речну мрежу.
21. Воде Тихог и Индијског океана повезује _______ пролаз.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста