Zglavkari

Резултат теста

1. Zglavkari su:

2. Na slici je

3. Jelenak,bubamara i krompirova zlatica su:

4. Insekti dišu pomoću listolikih pluća.

5. Da li stonoga ima sto nogu?

6. U red leptira spadaju:

7. Glava i grudi, kod raka su _____.

8. Оd insekata velikim zadrugama žive pčele i ______.

9. Na glavi insekata se nalazi...

10. Odrasli leptir se hrani lišćem, a larva gusenica cvetnim sokom.

11. Krpelji prenose Lajmsku bolest.

12. Šta je od navedenog tačno za zglavkare?

13. Prepoznaj organizam sa slike:

14. Koji je tačan redosled faza kod razvića sa potpunim preobražajem?

15. Kojim brojem je obležen trbušni predeo?

16. Insekti su hermafroditi.

17. Zglavkari se dele na 4 osnovne grupe:

18. Zašto su insekti značajni?

19. Kojim brojem je obeležen trbušni region raka?

20. Krvotok insekata je _______ tipa.

21. Insekti imaju _____ para nogu.

22. Koliko pari nogu ima škorpija?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ