Zglavkari

Резултат теста

1. Kojim brojem je obležen trbušni predeo?

2. U koju podklasu nsekata spadaju buve, stenice i vaši?

3. Kojim brojem je obeležen trbušni region raka?

4. Prepoznaj organizam sa slike!

5. Insekti dišu pomoću listolikih pluća.

6. Kad bubamara jede biljne vaši, kakav vid borbe protiv štetnih insekata je u pitanju?

7. Šta je od navedenog tačno za zglavkare?

8. Glava i grudi, kod raka su _____.

9. Koji zglavkari su prikazani na slici?

10. Krpelji prenose Lajmsku bolest.

11. Označi tačan redosled?

12. Prepoznaj organizam sa slike:

13. Uloga trutova je:

14. Prepoznaj organizam sa slike:

15. Krvotok insekata je _______ tipa.

16. Razviće skakavca je:

17. Insekti imaju _____ para nogu.

18. Šta je odlika zglavkara?

19. Zglavkari su:

20. Na slici je shematski prikaz:

21. Noge i krila insekata su smešteni na ______ delu tela?

22. Jelenak,bubamara i krompirova zlatica su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ