Zglavkari

Резултат теста

1. Prepoznaj organizam sa slike!

2. Krpelji prenose Lajmsku bolest.

3. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna?

4. Šta je od navedenog tačno za zglavkare?

5. U red leptira spadaju:
6. Zglavkari se dele na 4 osnovne grupe:

7. Prepoznaj organizam sa slike:

8. Zašto su insekti značajni?

9. Koji je tačan redosled faza kod razvića sa potpunim preobražajem?

10. Insekti imaju _____ para nogu.
11. Na glavi insekata se nalazi...

12. Zglavkari imaju unutrašnji skelet, tj.endoskelet.

13. Izbaci uljeza.

14. Koliko pari nogu ima škorpija?

15. Tvrdokrilac je
16. Koji zglavkari su prikazani na slici?

17. Na slici je

18. Prepoznaj organizam sa slike:

19. Rakovi dišu na škrge.

20. U koju podklasu nsekata spadaju buve, stenice i vaši?
21. Šta je od navedenog tačno za zglavkare?

22. Na slici je shematski prikaz:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ