Синтагме – основни појмови

Синтагме – основни појмови

Глаголски облици (теорија) за 7. разред – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ   и ОВДЕ 

1. Скуп двеју или више речи који има обједињено значење и врши исту службу у реченици назива се:

2. Свака синтагма садржи:

3. Врста синтагме се одређује према:

4. Врсте синтагми су:

5. Главна реч именичке синтагме је:
6. Зависни члан(ови) именичких синтагми могу да стоје:

7. Да ли именичка синтагма може имати функцију прилошких одредби:

8. ПРИДЕВ је главна реч:

9. Која врста речи у придевским синтагмама најчешће стоји као зависни члан:

10. На које питање одговарају придевске синтагме:
11. Придевске синтагме имају 2 функције (службе):

12. У прилошким синтагмама главна реч је:

13. Прилошке синтагме су најчешће у функцији:

14. Који глаголски облик не може бити део глаголске синтагме:

15. У глаголској синтагми глаголски облик је увек:
16. Да ли глаголска синтагма у којој је главна реч у облику инфинитива може у реченици вршити функцију субјекта:

17. Ако су у глаголској синтагми као главне речи облици глаголских прилога садашњег и прошлог, такве ће синтагме имати функцију:

18. У оквиру ширих синтагми могу се јавити уже синтагме при чему шира и уже синтагме не морају припадати истој врсти.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста