Глаголски облици (теорија) за 7. разред – тест

Глаголски облици (теорија) за 7. разред – тест

Глаголи (основе, род и вид) – тест

Презент – тест

Напоредни односи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи два проста глаголска облика која означавају прошлост.

2. Који глаголски облик можемо да пишемо на два начина, као једну и као две речи?

3. Глаголски прилог садашњи се завршава на:

4. Означи глаголске начине.

5. Глаголски прилог прошли се завршава на:
6. Пронађи два сложена глаголска облика која означавају прошлост.

7. Аорист се гради од глагола:

8. Сложени глаголски облик се гради од:

9. Од ког помоћног глагола се гради перфекат?

10. Означи све неличне глаголске облике.
11. Означи наставке за инфинитив.

12. Да ли нелични глаголски облици могу да буду у служби предиката?

13. Означи сложене глаголске облике који се граде од помоћног глагола БИТИ.

14. Имперфекат се гради од глагола:

15. Означи сва прошла времена.
16. Означи све сложене глаголске облике.

17. Само један сложени глаголски облик се не гради од радног глаголског придева. Пронађи га.

18. Који глаголски облик користимо када желимо нешто?

19. Садашње време је:

20. Од ког помоћног глагола се гради футур први?
21. Глаголски облик којим се означава будуће време зове се:

22. Означи помоћне глаголе.

23. Ако желимо некоме нешто да наредимо, користићемо:

24. Како се зове основни облик глагола?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ