Глаголски облици (теорија) за 7. разред – тест

Глаголски облици (теорија) за 7. разред – тест

Глаголи (основе, род и вид) – тест

Презент – тест

Напоредни односи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи наставке за инфинитив.

2. Који глаголски облик можемо да пишемо на два начина, као једну и као две речи?

3. Аорист се гради од глагола:

4. Садашње време је:

5. Означи глаголске начине.

6. Који глаголски облик користимо када желимо нешто?

7. Како се зове основни облик глагола?

8. Сложени глаголски облик се гради од:

9. Глаголски прилог прошли се завршава на:

10. Само један сложени глаголски облик се не гради од радног глаголског придева. Пронађи га.

11. Глаголски прилог садашњи се завршава на:

12. Означи све неличне глаголске облике.

13. Од ког помоћног глагола се гради футур први?

14. Глаголски облик којим се означава будуће време зове се:

15. Ако желимо некоме нешто да наредимо, користићемо:

16. Од ког помоћног глагола се гради перфекат?

17. Означи све сложене глаголске облике.

18. Означи сложене глаголске облике који се граде од помоћног глагола БИТИ.

19. Означи сва прошла времена.

20. Имперфекат се гради од глагола:

21. Означи два проста глаголска облика која означавају прошлост.

22. Да ли нелични глаголски облици могу да буду у служби предиката?

23. Пронађи два сложена глаголска облика која означавају прошлост.

24. Означи помоћне глаголе.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ