Глаголски прилог прошли – тест

Глаголски прилог прошли – тест

Синтагме – именичке и придевске

Драма – тест

Перфекат – тест

Непостојано А и прелазак Л у О – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи тврдњу која је тачна.

2. Који наставак додајемо приликом грађења глаголског прилога прошлог?

3. У грађењу глаголског прилога прошлог користимо:

4. Како гласи глаголски прилог прошли од глагола прочитати?

5. Глаголски прилог прошли од глагола пећи гласи:
6. Одреди службу глаголског прилога прошлог у следећој реченици: Осмехнувши се стидљиво, Јелена ме поздрави срдачно.

7. Одреди службу глаголског прилога прошлог у следећој реченици: Не могавши да заспи, изашао је да прошета.

8. Како гласи глаголски прилог прошли од глагола доћи?

9. Одреди службу глаголског прилога прошлог у следећој реченици:Стигавши у школу, Вања се поздрави са друштвом.

10. Означи реченице у којима је погрешно написан глаголски прилог прошли?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ