Напоредни односи међу реченичним члановима – тест

Напоредни односи међу реченичним члановима – тест

Презент – тест

Реченице (активне, пасивне, безличне)

Глаголи (основе, род и вид) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. У напоредним односима могу бити реченични чланови који.....

2. Напоредни реченични чланови могу стајати у:

3. Којим се везницима исказује напоредни саставни однос:

4. Означи везнике карактеристичне за супротан напоредан однос:

5. На Олимпијске игре су се пласирале СРБИЈА и ДАНСКА. У којем напоредном односу стоје субјекти дате реченице:
6. Из града нам нису донели ни ПИСАЋИ ПРИБОР нити НОВЕ УЏБЕНИКЕ. Одреди напоредни однос у којем се налазе објекти у датом примеру:

7. У следећој реченици је изостављен везник. Који би се везник могао додати да би реченица била пример за супротни напоредни однос. -Та је хаљина лепа, __________ јефтина.

8. Сара и Маја нису поподне већ изјутра отишле на тренинг, не у школу. Напоредни реченични чланови у датом примеру редом стоје у следећим напоредним односима:

9. У којој је реченици запета правилно употребљена:

10. Када дечаци или девојчице не дођу у вртић или у школу, васпитачи или наставници морају бити у објектима и установама. Које синтаксичке јединице стоје у раставном напоредном односу и имају функцију прилошке одредбе за место:
11. Означи реченицу у којој постоје два права објекта у напоредном супротном односу:

12. Са тренинзима завршавамо или у петак или следећег понедељка. У датом примеру реченични чланови у напоредном односу су у функцији ______________ и стоје у __________________ напоредном односу.

13. Нисмо набавили пса, већ морског хрчка. У којем напоредном односу стоје напоредни реченични чланови; одреди и њихову службу у реченици:

14. Означи реченицу у којој препознајеш саставни однос међу паралелним реченичним члановима:

15. Напоредни однос: супротни; функција напоредних реченичних чланова: субјекти. Препознај и означи реченицу која испуњава поменуте критеријуме:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста