Грађа омотача атома елемента – тест

Грађа омотача атома елемента – тест

Хемијске једначине – тест

Закон одржања масе – тест

Ar i Mr – тест

Резултат теста

1. Када се електрон налази ближе језгру, каква је његова енергија?

2. Шта чини енергетски ниво?

3. Енергетски нивои се означавају словима:

4. Колико електрона може максимално да има 3. енергетски ниво?

5. Енергија од 1. до 7. енергетског нивоа:
6. Шта од наведеног представља правилан распоред електрона угљеника?

7. Валентни ниво је последњи заузети енергетски ниво, и њега чине:

8. Дати распоред електрона K(2), L(8), M(7) припада: (користити Периодни систем елемената)

9. Који дати атом има највише валентних електрона?

10. Који електрон има најмању енергију:
11. Ако атом на трећем енергетском нивоу (валентном нивоу) има 3 валентна електрона, реч је о:

12. Колико валентних електрона има литијум?

13. Који распоред електрона по енергетским нивоима је правилно написан за фосфор?

14. К(1) представља валентни ниво. О ком хемијском елементу је реч?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ