Закон одржања масе – тест

Закон одржања масе – тест

Сличну проверу у Word формату погледајте на линку испод.

Закон одржања масе – тест

Резултат теста

1. Означи тачан одговор. На слици је прилазано важење:

2. Која од понуђених јединица служи за изражавање масе?

3. Погледај слику. Суд који стоји на тасу ваге и у коме се одиграва реакција назива се:

4. Који од понуђених елемената има хемијски симбол Мg ?

5. У току хемијске реакције укупна маса остаје иста.

6. Погледај слику. На левом тасу су водоник и кисеоник и то су полазне супстанце при настајању воде. Те супстанце називају се:

7. Сагоревање магнезијумове траке је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ