Свемирски змај, Душан Ковачевић – тест

Свемирски змај, Душан Ковачевић – тест

„Дневник Ане Франк” – тест

Житије Светог Симеона – тест

„Облаци“, Вислава Шимборска – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Ко је аутор дела ,,Свемирски змај"?

2. Душан Ковачевић је најпознатији као...

3. Ком књижевном роду припада ,,Свемирски змај"?

4. Којој књижевној врсти припада ,,Свемирски змај"?

5. (Једно велико двориште у једном малом граду или један мали град – у једном великом дворишту: кровови кућица су у висини дечјих глава...) Како називамо овај елемент драмског текста?
6. Који облик казивања препознајеш у горенаведеном тексту?

7. Један од ликова у драми ,,Свемирски змај" је...

8. Радња ове драме одвија се у...

9. Време дешавања радње ове драме је...

10. Зашто Грађани желе да оптуже Ветар?
11. Означи речи и тврдње које се односе на децу у овој драми:

12. Означи речи и тврдње које се односе на одрасле:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ