Fizička i hemijska svojstva supstanci- Test za 7. razred

Fizička i hemijska svojstva supstanci- Test za 7. razred

Супстанце и врсте супстанци – тест

Хемијске рекације и израчунавања – контролни задатак

Израчунавања на основу хемијских реакција – тест

1. Kada uočavamo hemijska svojstva supstanci?

2. Azot, vodonik i voda su primeri:

3. Mešavinu dveju ili više čistih supstanci nazivamo:

4. Hemijska promena je:

5. Razlaganjem vode nastaju vodonik i kiseonik. To je primer:

6. Pri hemijskim reakcijama polazne supstance su reaktanti, a nove (dobijene) su:

7. Pri kom od navedenih agregatnih stanja supstanca ne zauzima oblik posude u kojoj se nalazi?

8. Da li svi metali podjednako dobro provode električnu struju?

9. Kako nazivamo direktni prelazak supstance iz čvrstog u gasovito agregatno stanje, bez tečnog međustanja?

10. Pri hemijskim promenama menjaju se samo hemijska svojstva supstanci.

11. Supstance u prirodi češće postoje kao:

12. Zapaljivost i eksplozivnost su primeri:

13. Svaka supstanca ima karakteristična svojstva po kojima se razlikuje od drugih supstanci.

14. Svojstva koja se mogu uočiti čulima ili se mogu izmeriti mernim instrumentima su:

15. Temperature topljenja različitih supstanci su različite.

16. Hemijski elementi su jednostavne čiste supstance koje se mogu razložiti na jednostavnije supstance.

17. Šta je supstanca?

18. Da li se svojstva supstance mogu menjati?

19. Šta određuje primenu supstanci?

20. Primer kondenzovanja je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста