Fizička i hemijska svojstva supstanci- Test za 7. razred

Fizička i hemijska svojstva supstanci- Test za 7. razred

Супстанце и врсте супстанци – тест

Хемијске рекације и израчунавања – контролни задатак

Израчунавања на основу хемијских реакција – тест

1. Svaka supstanca ima karakteristična svojstva po kojima se razlikuje od drugih supstanci.

2. Da li svi metali podjednako dobro provode električnu struju?

3. Azot, vodonik i voda su primeri:

4. Hemijski elementi su jednostavne čiste supstance koje se mogu razložiti na jednostavnije supstance.

5. Kako nazivamo direktni prelazak supstance iz čvrstog u gasovito agregatno stanje, bez tečnog međustanja?
6. Pri hemijskim promenama menjaju se samo hemijska svojstva supstanci.

7. Primer kondenzovanja je:

8. Hemijska promena je:

9. Šta je supstanca?

10. Mešavinu dveju ili više čistih supstanci nazivamo:
11. Zapaljivost i eksplozivnost su primeri:

12. Svojstva koja se mogu uočiti čulima ili se mogu izmeriti mernim instrumentima su:

13. Šta određuje primenu supstanci?

14. Pri hemijskim reakcijama polazne supstance su reaktanti, a nove (dobijene) su:

15. Da li se svojstva supstance mogu menjati?
16. Pri kom od navedenih agregatnih stanja supstanca ne zauzima oblik posude u kojoj se nalazi?

17. Temperature topljenja različitih supstanci su različite.

18. Supstance u prirodi češće postoje kao:

19. Kada uočavamo hemijska svojstva supstanci?

20. Razlaganjem vode nastaju vodonik i kiseonik. To je primer:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста