Потенцијална енергија тела.Гравитациона потенцијална енергија – тест

Резултат теста

1. Енергија је способност тела да врши рад.

2. Потенцијална енергија зависи од положаја или деформације тела при интеракцији са другим телима.

3. Рад силе Земљине теже зависи од:

4. Еластична сила тежи да врати деформисано тело у првобитно стање.

5. На свако тело у гравитационом пољу Земље делује сила Земљине теже и оно због тога има:
6. Гравитациона потенцијална енергија долази до изражаја када тело остане без ослонца.

7. Потенцијална енергија се израчунава по формули:

8. Јединица за потенцијалну енергију је:

9. Гравитациона потенцијална енергија сразмерна је маси тела и висини на којој се тело налази.

10. Положај у односу на који одређујемо потенцијалну енергију називамо:
11. Да ли потенцијалну енергију имају и тела када су еластично деформисана?

12. Да ли се истезањем гуме повећава потенцијална енергија?

13. Уколико над еластичним телима врши рад нека спољашња сила, она се:

14. Колику потенцијалну енергију има кубни метар воде у акумулационом језеру које се налази на висини од 40 метара у односу на електрану?Густина воде износи 1000 kg/m3.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ