Епске песме хајдучког тематског круга – тест (7. р.)

Епске песме хајдучког тематског круга – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Изричне, односне, месне и временске реченице – тест

Гласовне промене – тест

Резултат теста

1. Име црквеног празника који се везује за хајдучки састанак је:

2. Песме о хајдуцима и ускоцима спадају у песме:

3. Јатаци су људи из народа који су скривали хајдуке током:

4. Колико година Бећир-ага не може на миру да вечера због Малог Радојице?

5. Ако је јунак АРГАТОВАО три године дана, ако је са будаком ОТИШАО у хајдуке, ако је кадар СТИЋИ И УТЕЋИ, ако се НЕ БОЈИ никога сем Бога, наслов песме је:
6. Вук Караџић је записао „Што је год влада турска боља и човечнија, то је хајдука у земљи мање.“ Шта значе ове речи?

7. Епски лик је јунак епске песме који је увек и историјска личност.

8. „А сви плачу, један попијева“ - ово је пример за:

9. „Кадар сам стићи и утећи“, завршава своју исповест Старина Новак. Реч „кадар“ значи?

10. Избаци уљеза:
11. Одреди врсту стиха: „Мили боже, чуда великога“.

12. Шта је отерало Старину Новака у хајдуке?

13. Чији је побратим Старина Новак?

14. Мали Радојица трпи разне муке. Која стилска фигура је употребљена у опису мука Малог Радојице?

15. Обележи обраћање које се није догодило у песми „Стари Вујадин“.
16. Епска песма припада:

17. Која од наведених песама говори о хајдучком моралном кодексу?

18. У којој се песми појављује Хајкуна девојка?

19. „А каква је, да је Бог убије, од свију је и већа и љепша, љепотом је коло зачинила, а висином коло надвисила - стоји звека на врату ђердана, стоји шкрипа гаћа од сандала!“ Овај облик казивања назива се:

20. Лик Старине Новака грађен је према историјској личности.
21. Препознај стилску фигуру: „Не одајте крчмарице МЛАДЕ, код којих смо РУЈНО вино пили.“

22. Колико година је Новак провео у хајдуцима?

23. Коју стилску фигуру препознајеш у следећим стиховима: „Мили Боже, чуда големога! Јали грми, јал' се земља тресе? Ја се бије море о мраморје? Ја се бију на Попина виле? Нити грми, нит се земља тресе; ни се бије море о мраморје, ни се бију на Попина виле; већ пуцају на Задру топови“

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ