Пољопривреда и географски простор; гране пољопривреде

Пољопривреда и географски простор; гране пољопривреде

Пољопривреда и географски простор; гране пољопривреде II

1. Малине се у Србији гаје у:

2. Друштвени фактори који утичу на развој пољопривреде су:

3. Купус спада у:

4. Пољопривреда се према типу прозводње дели на:

5. ________ пољопривреда у мањој мери утиче на животну средину.
6. Ком сектору привреде припада пољопривреда?

7. Терени до 200м н.в. погодни су за гајење:

8. У ратарство спадају:

9. _______ је грана пољопривреде која се бави обрадом земљишта и гајењем култивисаних биљака.

10. ______ обухвата гајење воћа.
11. Шећерна репа се гаји у:

12. Виноградарски рејони у Србији су:

13. ______ је привредна делатност која се бави гајењем и искоришћавањем биљака и животиња.

14. _______ производња је производња здраве хране уз примену обновљивих извора енергије и без велике употребе хемикалија.

15. Сунцокрет спада у:
16. _______ обухвата гајење винове лозе.

17. Раж, јечам и овас спадају у:

18. Терени од 200 до 500м н.в. повољни су за воћарство, виноградарство и сточарску производњу.

19. Мелиорација, хемизација, механизација, селекција и укрштање су ________ мере.

20. Природни фактори који утичу на развој пољопривреде су:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста