Линеарне неједначине (средњи и напредни ниво) – наставни листићи

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи)

Линеарне једначине тест

Линеарне неједначине (средњи и напредни ниво)

Линеарне једначине (средњи и напредни ниво)

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом – контролни задатак

Резултат теста

1. Решење неједначине (7-5x)/6-5x>0је:

2. Решење неједначине 4-3(2x-4)≤2x+2 је скуп:

3. Решења неједначине -6-2(2x+5)≥-3(1-2x) припадају скупу:

4. Решење неједначине 0,5a-3<7-2a су сви бројеви a за које важи:

5. Неједначина (m+3)/2-(m+1)/4<m има за решење скуп:
6. Решење неједначине (x-3)²-(x-3)(x+3)≤-6 је:

7. Решење неједначине 2-(2y-1)/5<(3y+2)/10 је скуп:

8. Заједничка целобројна решења неједначина 12-5x≤4(1-x) и 15-x/3>x су:

9. Који најмањи цео број који је решење неједначине 9(x²-3x-6)-3x(3x-7)<6 је:

10. Заједнички скуп решења неједначина 2(-3x+5)>0 и 2-(2x-3)/3≤3x+(1-x)/2 је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ