Развој српског језика до Вука – тест (8.р.)

Развој српског језика до Вука – тест (8.р.)

Резултат теста

1. Рускословенски језик је

2. Аутор најстаријег правног документа из 14. века је:

3. Најстарији рукопис на ћирилици из 12. века је:

4. Када је у употреби славеносерпски језик?

5. Свети Сава је писао на:

6. Ко је аутор прве српске граматике?

7. Како се зове дело Саве Мркаља?

8. Ко ће коначно реформисати српски језик и правопис и створити језик којим и данас говоримо?

9. У ком веку је био у употреби рускословенски језик?

10. Ко је прокламовао идеју о писању на народном језику у свом тексту ''Писмо Харалампију''?

11. Душанов законик потиче из:

12. У средњем веку књиге су се штампале.

13. Јован Рајић је написао

14. Означи имена два руска учитеља која су у Сремским Карловцима отворила школе:

15. Како се зове први српски часопис?

16. Српскословенски језик је био у употреби од:

17. У средњем веку књиге су се преписивале.

18. Српскословенски језик је био у употреби до:

19. ''Житије Светог Симеона'' написао је:

20. Максим Суворов је отворио

21. Мирослављево јеванђеље потиче из:

22. Означи имена писаца који су писали српскословенским језиком:

23. Велика сеоба Срба је била:

24. Мирослављево јеванђеље је написано:

25. Српскословенски језик је:

26. Емануел Козачински је отворио

27. Означи информације које се односе на Мирослављево јеванђеље:

28. Рускословенски језик је потиснуо старословенски.

29. Ко је покушао реформу српског језика пре Вука?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ