Služba reči i sintagme – test

Služba reči i sintagme – test

Књижевност – тест (8. разред)

Плусквамперфекат – тест

Лирска љубавна поезија – тест

Резултат теста

1. Označi glavnu reč u sintagmi CRVENA ŠERPA NA TUFNE

2. Svi rečenični članovi mogu biti iskazani:

3. U rečenici: Anu boli zub. Logički subjekat je:

4. Pronađi sintagmu u rečenici: Dok sam čitao knjigu, uživao sam u zanimljivim avanturama junaka.

5. Označi sintagmu:
6. U rečenici: Kupili su stanU NAŠOJ ULICI, istaknute reči imaju službu:

7. U kojim padežima se nalazi logički subjekat?

8. Označi rečenicu koja sadrži samo subjekat i predikat:

9. Koji su zavisni članovi (atributi) u sintagmi ENGLESKI KEKS SA LEŠNIKOM?

10. Pronađi logički subjekat u rečenici: Nema dece na igralištu.
11. U rečenici: Donesi MILICI knjigu, istaknuta reči ima službu:

12. Označi imeničku sintagmu:

13. U rečenici: Ona brzo trči u parku zbog hladnoće. postoje 3 priloške odredbe, a to su po redu:

14. U rečenici: Meni se spava, u službi reči meni je:

15. Koju vrstu predikata prepoznaješ u sledećoj rečenici: Ana je htela da kupi svesku.
16. U rečenici: Maša, MOJA MLAĐA SESTRA, ide u vrtić. Istaknute reči imaju službu:

17. Dan je IZUZETNO SPARAN. Podvučena sintagma je:

18. Označi subjekat u rečenici: Naši drugovi igraju šah.

19. Koju vrstu predikata prepoznaješ u sledećoj rečenici: Ana je kupila svesku.

20. U rečenici: On je bio slikar. Predikat je:
21. U rečenici: Stanko je mogao da vidi čuđenje u njihovim očima, predikat je:

22. U rečenici: Kupi svesku u prodavnici, reč svesku je u službi reči:

23. Koliko predikata ima u sledećoj rečenici: Ana je počela da priča o svojim doživljajima sa zimovanja.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ