Služba reči i sintagme – test

Služba reči i sintagme – test

Књижевност – тест (8. разред)

Плусквамперфекат – тест

Лирска љубавна поезија – тест

Резултат теста

1. U rečenici: Ona brzo trči u parku zbog hladnoće. postoje 3 priloške odredbe, a to su po redu:

2. Pronađi logički subjekat u rečenici: Nema dece na igralištu.

3. U rečenici: Anu boli zub. Logički subjekat je:

4. Označi sintagmu:

5. Označi rečenicu koja sadrži samo subjekat i predikat:
6. Označi subjekat u rečenici: Naši drugovi igraju šah.

7. U rečenici: Kupi svesku u prodavnici, reč svesku je u službi reči:

8. Svi rečenični članovi mogu biti iskazani:

9. Označi glavnu reč u sintagmi CRVENA ŠERPA NA TUFNE

10. U rečenici: Stanko je mogao da vidi čuđenje u njihovim očima, predikat je:
11. Koliko predikata ima u sledećoj rečenici: Ana je počela da priča o svojim doživljajima sa zimovanja.

12. Pronađi sintagmu u rečenici: Dok sam čitao knjigu, uživao sam u zanimljivim avanturama junaka.

13. Koju vrstu predikata prepoznaješ u sledećoj rečenici: Ana je htela da kupi svesku.

14. U rečenici: Donesi MILICI knjigu, istaknuta reči ima službu:

15. Dan je IZUZETNO SPARAN. Podvučena sintagma je:
16. U rečenici: Meni se spava, u službi reči meni je:

17. Označi imeničku sintagmu:

18. U rečenici: On je bio slikar. Predikat je:

19. Koju vrstu predikata prepoznaješ u sledećoj rečenici: Ana je kupila svesku.

20. U kojim padežima se nalazi logički subjekat?
21. U rečenici: Maša, MOJA MLAĐA SESTRA, ide u vrtić. Istaknute reči imaju službu:

22. Koji su zavisni članovi (atributi) u sintagmi ENGLESKI KEKS SA LEŠNIKOM?

23. U rečenici: Kupili su stanU NAŠOJ ULICI, istaknute reči imaju službu:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ