Падежи и значења падежа – тест

Падежи и значења падежа – тест

Резултат теста

1. Речи у инструменталу се у највећем броју случајева завшавају на -ОМ, -ЕМ и -ИМ.

2. У реченици одреди падеж: У школу увек путујем АУТОБУСОМ.

3. Које је значење истакнутих генитивних облика? кућа МОГА ДЕДЕ, песме ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ, околина БЕОГРАДА

4. Који од падежа је независан,који значи име бића или предмета?

5. Падеж који увек иде уз предлоге, зависан је и означава место радње је__________.

6. Стидео се СВИГ ДОБРОГ СРЦА. Који падеж је у питању?

7. Више волим да пишем пенкалом него хемијском оловком. Речи у инструменталу су:

8. Генитив множине именице СЛУШАЛАЦ гласи:

9. Писали смо прво СА ОЛОВКОМ, а после СА МАРКЕРОМ. Да ли су обележени облици исправно написани?

10. Он НЕДЕЉОМ одлази на трчање. Обележени падеж и његово значење су:

11. Који падеж (од наведених) се назива НЕЗАВИСНИМ?

12. У којој реченици је именица "Ниш" употребљена у дативу?

13. Јоца разговара са друговима ИСПРЕД КУЋЕ. Истакнути генитив има које значење?

14. Одреди падеж. Пође ПРЕМА ВРАТИМА.

15. Шетали смо ПО УЛИЦИ. Који падеж је у питању?

16. Које врсте речи се мењају кроз падеже?

17. Донела ми је парче ХЛЕБА. Обележени падеж је?

18. . У шуми живи много врста птица. "У шуми"- одреди падеж и значење:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ