Падежи и значења падежа – тест

Падежи и значења падежа – тест

Подела глаголских облика – тест

„Почетак буне против дахија“ – тест

Падежи – тест

Резултат теста

1. Моја мајка је БЛАГЕ И ТИХЕ НАРАВИ. Истакнути генитив има које значење?

2. У којој реченици је именица "Ниш" употребљена у дативу?

3. Донела ми је парче ХЛЕБА. Обележени падеж је?

4. Генитив множине именице СЛУШАЛАЦ гласи:

5. Мир-а, од Мир-е, Мир-и... -а, -е, -и су:
6. Који падеж има деоно значење?

7. Који падеж има значење усмерености, односно правца?

8. Који падежи се увек јављају без предлога?

9. Стидео се СВИГ ДОБРОГ СРЦА. Који падеж је у питању?

10. Речи у инструменталу се у највећем броју случајева завшавају на -ОМ, -ЕМ и -ИМ.
11. У реченици одреди падеж: У школу увек путујем АУТОБУСОМ.

12. Да ли је трдња тачна? Емилија воли да седи НА КЛУП.-То је локатив

13. Који падеж (од наведених) се назива НЕЗАВИСНИМ?

14. Падеж правог објекта је...?

15. Који падежи су независни?
16. Шетали смо ПО УЛИЦИ. Који падеж је у питању?

17. . У шуми живи много врста птица. "У шуми"- одреди падеж и значење:

18. Писали смо прво СА ОЛОВКОМ, а после СА МАРКЕРОМ. Да ли су обележени облици исправно написани?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ