Писање глаголских облика – тест

Писање глаголских облика – тест

Реченични чланови – тест (7. разред)

Правопис – тест (7. разред)

Императив – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Означи исправно написан низ:

2. Исправно је:

3. Која реченица нема грешку:

4. Исправно написана реченица је:

5. Исправно написана реченица је:
6. Који облик императива је исправан:

7. Која реченица је исправна:

8. Глаголски прилог садашњи од глагола ПРЕДАВАТИ гласи:

9. Шта је тачно:

10. Исправно је:
11. Који облик глаголског прилога садашњег је исправно написан уз негацију НЕ:

12. Који облик глаголског прилога прошлог је исправно написан уз негацију НЕ:

13. Исправни облици су:

14. Означи исправно написану реченицу:

15. Означи реченицу без грешке:
16. Која реченица је исправно написана:

17. Иправни облици императива су:

18. Означи исправну реченицу:

19. Која реченица је тачно написана:

20. Означи исправно написан пример:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста