Централни и периферијски угао круга (напредни ниво)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Централни и периферијски угао круга 

Централни и периферијски угао круга (основни ниво)

Резултат теста

1. Угао чије теме припада кружној линији, а краци садрже тетиве круга назива се:

2. На основу података са слике одредити величину x.

3. Под којим углом се види тетива кружнице која одговара шестини кружне линије из центра кружнице?

4. На основу података са слике одредити меру угла x.

5. На основу података са слике одредити вредност променљиве x.
6. Одредити угао β на датој слици.

7. Лана је нацртала кружницу и један део кружнице обојила је зеленим фломастером.Који је део кружнице обојен фломастером ако се он из центра круга види под углом од 144°?

8. Ако је угао између тетиве AC и тангенте у тачки А кружнице δ=19°, одредити под којим углом се види та тетива из било које тачке кружнице осим тачака A и C.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ