Императив – тест

Императив – тест

Датив – тест

Вокатив – тест

Стилске фигуре – тест

Резултат теста

1. Означи тачне тврдње:

2. Означи императив у значењу ЗАБРАНЕ:

3. Означи реченицу са исправним обликом императива:

4. Прво лице једнине императива глагола СЕЋИ гласи _____ и ту се десила гласовна промена _______ :

5. Како гласи треће лице множине императива глагола УЋИ:
6. Означи 2 глагола у чијим облицима императива запажаш гласовну промену сибиларизацију:

7. Означи императив у значењу САВЕТА:

8. У којој народној пословици нема императива:

9. Означи лица која имају облике за императив:

10. Драгане, устај! Опери зубе, очисти уши, спреми себи доручак, па трчи у школу, опет ћеш закаснити! Колико има глагола у облику императива:
11. Које реченице немају глаголе у облику императива:

12. Које реченице имају глаголе у облику императива:

13. Означи реченице са исправно написаним облицима императива:

14. Исправно написани облици императива су:

15. Које реченице немају грешку:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ