Jonska veza- Test za 7. razred

Jonska veza- Test za 7. razred

Хидроксиди и киселине – тест

Masti i ulja – test (7.r.)

Oksidi, kiseline i baze – test (7.r)

Резултат теста

1. Šta je hemijska veza?

2. Kako se nazivaju čestice koje nastaju kada atom otpusti ili primi elektron?

3. Atomi kojih elemenata se povezuju jonskom vezom?

4. Katjoni su negativno naelektrisani joni. Nastaju kada atom otpusti jedan ili više elektrona.

5. Anjoni nastaju kada:
6. Jonska kristalna rešetka je izgrađena od jona između kojih deluju jake elektrostatičke privlačne sile.

7. Koje od navedenih supstanci imaju jonsku hemijsku vezu?

8. Da li supstance sa jonskom hemijskom vezom mogu biti u tečnom ili gasovitom agregatnom stanju?

9. Da li će pri zagrevanju natrijum-hlorid promeniti agregatno stanje?

10. Sve supstance sa jonskom hemijskom vezom imaju niske temperature topljenja.
11. Jod se rastvara u nepolarnom rastvaraču zbog:

12. Kalijum-permanganat se rastvara u:

13. Jonske supstance su pri normalnim uslovima:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ