Прилози – тест

Прилози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Прилози стоје уз:

2. Означи врсте прилога:

3. Још, мало, много и доста су прилози за:

4. Пролетос се појавила кртица у дворишту. У реченици је употребљен прилог за:

5. Прилози у реченици имају службу:
6. Спустите доњу полицу нешто ниже! У реченици су употребљени прилози за:

7. Овако, никако, икако, свакако....су прилози за:

8. Означи прилоге за узрок:

9. Рано јесенас, избегла је вешто све барикаде, успела се до горњих токова леве стране Дрине. Број прилога у реченици:

10. Избаци уљеза: увек, рано, никада, онда, свакако, некада, тада.
11. Осим уз глаголе, прилози за количину могу да стоје и уз:

12. Означи реченицу у којој је употребљен прилог:

13. Како гласи компарација прилога МНОГО:

14. "Молим да се леви ред помери удесно, а десни ред улево!" Број употребљених прилога у реченици је:

15. Која реч не припада низу?
16. Означи прилоге који имају компарацију:

17. Којој врсти речи припада наглашена реч у примеру: Он станује баш БЛИЗУ.

18. "Крадом је посматрао стару кућу". У реченици је употребљен прилог за:

19. Прилоге и предлоге разликујемо тако што:

20. "Понашаш се уображено, гледаш нас подозриво, размишљаш прикривено и то нам свима веома смета!". У реченици су употребљена:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста