Друштвене одлике Азије

Друштвене одлике Азије

Централна Азија

1. _____ цивилизација настала је у долини Инда и Ганга.

2. На Азијском континенту настале су све велике религије света.

3. Азија је постојбина _________ расе.

4. Први европски морепловац који је стигао до обала Индије био је:

5. 60% укупног становништва живи у Азији.

6. Најбројнији народи Азије су:

7. Сумерска, асирска, вавилонска, кинеска и индијска цивилизација настале су у долинама река због:

8. Кинеска цивилизација настала је у долинама река:

9. Први Европљанин који је копненим путем стигао до Кине је:

10. ________ је највећи и најмногољуднији континент.

11. Како се називају ''картонска насеља'' у Индији?

12. Мање од половине укупног становништва Азије живи у:

13. У долинама Тигра и Еуфрата настала је _______ цивилизација.

14. Први народи који су успоставили контакт са наородима Азије били су стари Грци и Римљани.

15. Природни прираштај Азије је:

16. Мегалополис Токаидо чини:

17. Међу најгушће насељеним деловима Азије су Јапанска острва и Бенгалска низија.

18. Нафтом је богата:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста