Друштвене одлике Азије

Друштвене одлике Азије

Централна Азија

1. Први европски морепловац који је стигао до обала Индије био је:

2. Како се називају ''картонска насеља'' у Индији?

3. Најбројнији народи Азије су:

4. Први Европљанин који је копненим путем стигао до Кине је:

5. Азија је постојбина _________ расе.
6. Међу најгушће насељеним деловима Азије су Јапанска острва и Бенгалска низија.

7. Сумерска, асирска, вавилонска, кинеска и индијска цивилизација настале су у долинама река због:

8. Кинеска цивилизација настала је у долинама река:

9. ________ је највећи и најмногољуднији континент.

10. Нафтом је богата:
11. Мегалополис Токаидо чини:

12. Природни прираштај Азије је:

13. _____ цивилизација настала је у долини Инда и Ганга.

14. Први народи који су успоставили контакт са наородима Азије били су стари Грци и Римљани.

15. На Азијском континенту настале су све велике религије света.
16. 60% укупног становништва живи у Азији.

17. У долинама Тигра и Еуфрата настала је _______ цивилизација.

18. Мање од половине укупног становништва Азије живи у:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста