Biologija – inicijalni test (7.r.)

Тестове у Ворду формату преузмите на линку испод.

Biologija – inicijalni test (7.r.)

1. Šećeri (ugljeni hidrati) imaju _______ ulogu.

2. Autotrofi koji koriste sunčevu svetlost kao izvor energije nazivaju se:

3. Između grudnog koša i trbušne duplje nalazi se mišićna pregrada:

4. Čašični listići biljaka imaju ______ ulogu.

5. Embrion čoveka star svega nekoliko dana sastoji se od nespecijalizovanih ćelija koje se nazivaju _____ ćelije.
6. Bakterije imaju mitohondrije.

7. Na fotografiji iznad prikazan je:

8. Označiti svaštojeda:

9. Ćelijsko disanje obavlja se u:

10. Deo DNK koji nosi zapis o konkretnoj funkciji i zbog toga može uticati na neku osobinu organizma naziva se _____.
11. ________ razmnožavanje je proces stvaranja identičnih potomaka bez razmene genetičkog materijala.

12. Ko je prvi opisao ćeliju?

13. ________ je proces proizvodnje hrane iz ugljen-dioksida i vode pomoću svetlosne energije i oslobađanje kiseonika.

14. Ko je prvi pravio i koristion mikroskop?

15. _______ je deo biljke u kom se stvara hrana.
16. Posle prolaska krvi kroz bubrege, najveći deo vode, šećera i mineralnih soli vraća se u:

17. _________ je proces odavanja vode u vidu vodene pare kroz stome.

18. Ćelijska membrana je:

19. Amebe su:

20. Označiti uloge bubrega:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста