Pogonske mašine – (motori) – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Motori kod kojih se sagorevanja odvijaju u samom motoru i gde se direktno stvorena potencijalna energija pretvara u mehanički rad su?

2. Motori sa unutrašnjim sagorevanjem pimenjuju se?

3. Klipni SUS motori su:

4. Klipne SUS motore smo podelili na:

5. OTO -motore je karakteristično?
6. Oto-motori kao gorivo koriste derivate nafte i to benzin, a dizel -motori koriste dizel ulje.

7. Oto i dizel-motori se rade kaodvotaktni i četverotaktni motori.

8. Četrverotaktni motori rade u koja takta:

9. Kod četrverotaktnog motora smeša se priprema u karburatoru u koji se uvodi gorivo i vazduh.

10. Glavni delovi četrverotaktnog motora su:
11. Označi tačne tvrdnje:

12. Dvotaktdni motori pogodni su za manje snage i koriste se za motocikle, čamce, testere...

13. Dizel-motori u slični benzinskim četverotaktnim motorima.

14. Dizel-motori nemaju karburator, ni uređaj za paljenje, već pumpu za ubrizgavanje goriva pod pritiskom.

15. Kod dizel-motora paljenje se ostavruje kada se gorivo ubrizga u prethodno sabijen vazduh koji je zbog visokog pritiska zagrejan.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ