Карбоксилне киселине – тест

Карбоксилне киселине – тест

Хемијска реакција – тест (8. разред)

Атом – тест

Периодни систем елемената – тест

Хомогене и хетерогене смеше – тест

Сличну проверу у Word формату погледајте на линку испод.

Карбоксилне киселине – тест

Резултат теста

1. Карбоксилне киселине су органске киселине које као функционалну групу садрже:

2. Карбоксилна функционална група састоји се из:

3. Засићене карбоксилне киселине су:

4. Пропанска киселина је дата на слици:

5. Структурна формула мравље киселине је:
6. Етанска (сирћетна) киселина настаје:

7. CH3-CH2-CH2-CH2-COOH је састојак:

8. Молекули карбоксилних киселина у води дисосују на:

9. Од наведених одговора шта је тачно за лимунску киселину? (више тачних одговора)

10. Која супстанца мења боју лакмус хартије из плаве у црвену?
11. Со етанске киселине или:

12. HCOOH + ______----> HCOO-Na+ + H20

13. Оксална киселина је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ