Метали, оксиди метала и базе – задаци за вежбање

Метали, оксиди метала и базе – задаци за вежбање

Релативна атомска маса и релативна молекулска маса – тест

Хемијски симболи – тест

Азот и фосфор – тест

Резултат теста

1. Израчунати масу која у себи садржи 2mol олова.

2. Колико се грама водоника добија реакцијом 3mol атома магнезијума са кључалом водом?

3. У реакцији калцијума са кисеоником настаје:

4. Колико мола гашеног креча је настало у реакцији 10g калцијума са довољном количином воде?

5. Израчунати масу 1,5mol NaOH.

6. Колико грама калцијума је оксидовано ако је у реакцији добијено 56g негашеног креча?

7. Израчунати масени удео бакра у Cu₂O.

8. Литијум оксид или:

9. Колико је грама угљеника потребно за добијање 250g челика који садржи 1,65% угљеника?

10. Тачна написана хемијска реакција добијања алуминијум-хидроксида је:

11. Na₂O + H₂O → 2Na(OH), дата реакција представља:

12. Колико грама Fe₂O₃ настаје оксидацијом 2,4g гвожђа?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ