Метали, оксиди метала и базе – задаци за вежбање

Резултат теста

1. Колико је грама угљеника потребно за добијање 250g челика који садржи 1,65% угљеника?

2. Израчунати масени удео бакра у Cu₂O.

3. Na₂O + H₂O → 2Na(OH), дата реакција представља:

4. Израчунати масу 1,5mol NaOH.

5. У реакцији калцијума са кисеоником настаје:

6. Литијум оксид или:

7. Колико се грама водоника добија реакцијом 3mol атома магнезијума са кључалом водом?

8. Колико мола гашеног креча је настало у реакцији 10g калцијума са довољном количином воде?

9. Израчунати масу која у себи садржи 2mol олова.

10. Колико грама калцијума је оксидовано ако је у реакцији добијено 56g негашеног креча?

11. Колико грама Fe₂O₃ настаје оксидацијом 2,4g гвожђа?

12. Тачна написана хемијска реакција добијања алуминијум-хидроксида је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ