Климатске промене – тест

Климатске промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

и ОВДЕ

Резултат теста

1. Штиклирај два тачна одговора. Глобалне климатске промене:

2. Испаша стоке неконтролисаним бројем јединки не утиче на ерозију земљишта.

3. Међу наведеним тврдњама две нису тачне. Штиклирај их.

4. По мишљењу научника до појачаног ефекта стаклене баште највише доводи угљендиоксид.

5. Означи две последице појачаног УВ зрачења на човеку:

6. Штиклирај три антропогена фактора који угрожавају живи свет:

7. Штиклирај два тачна одговора. Под утицајем човекових активности климатске промене:

8. Штиклирај нетачан одговор. Смањење загађења ваздуха може се постићи:

9. Главна компонента плодности земљишта (настаје минерализацијом остатака живих бића) је:

10. Штиклирај тачан одговор. У подручјима где у земљишту има више кречњака негативне последице киселих киша су:

11. Вода и ветар су једини узроци ерозије земљишта.

12. Одношење честица површинског слоја земљишта ветром назива се _______________ ерозија.

13. Две тврдње су тачне. Означи их:

14. Гас који разграђује молекуле озона је _________.

15. Заштита од ерозије представља:

16. Ко овде припада реткој животињској врсти?

17. Упиши други назив за хлорофлуороугљеник (множину или једнину)

18. Крчење шума и шумски пожари доприносе ерозији земљишта.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ