Климатске промене – тест

Климатске промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

и ОВДЕ

Резултат теста

1. Штиклирај три антропогена фактора који угрожавају живи свет:

2. Штиклирај нетачан одговор. Смањење загађења ваздуха може се постићи:

3. Испаша стоке неконтролисаним бројем јединки не утиче на ерозију земљишта.

4. Означи тачан одговор. Хаварија на нуклеарки загади:

5. Две тврдње су тачне. Означи их:
6. Главни узроци настанка киселих киша су гасови (два одговора су тачна):

7. Штиклирај два тачна одговора. Глобалне климатске промене:

8. По мишљењу научника до појачаног ефекта стаклене баште највише доводи угљендиоксид.

9. Означи угрожене и заштићене биљне врсте (има их три):

10. Штиклирај два тачна одговора. Под утицајем човекових активности климатске промене:
11. Вода и ветар су једини узроци ерозије земљишта.

12. Спада у најугроженију птицу због исушивања мочвара и сече стабала. Станиште јој је Горње Подунавље. То је________ рода.

13. Штиклирај тачан одговор. У подручјима где у земљишту има више кречњака негативне последице киселих киша су:

14. Гас који разграђује молекуле озона је _________.

15. Главна компонента плодности земљишта (настаје минерализацијом остатака живих бића) је:
16. Крчење шума и шумски пожари доприносе ерозији земљишта.

17. Ко овде припада реткој животињској врсти?

18. Међу наведеним тврдњама две нису тачне. Штиклирај их.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ