Климатске промене – тест

Климатске промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

и ОВДЕ

Резултат теста

1. Спада у најугроженију птицу због исушивања мочвара и сече стабала. Станиште јој је Горње Подунавље. То је________ рода.

2. Означи угрожене и заштићене биљне врсте (има их три):

3. Означи тачан одговор. Хаварија на нуклеарки загади:

4. Одношење честица површинског слоја земљишта ветром назива се _______________ ерозија.

5. Вода и ветар су једини узроци ерозије земљишта.

6. Штиклирај тачан одговор. Од прејаког дејства УВ зрака Земљу штити:

7. Крчење шума и шумски пожари доприносе ерозији земљишта.

8. Означи две последице појачаног УВ зрачења на човеку:

9. Штиклирај два тачна одговора. Глобалне климатске промене:

10. Ко овде припада реткој животињској врсти?

11. Упиши други назив за хлорофлуороугљеник (множину или једнину)

12. Штиклирај три антропогена фактора који угрожавају живи свет:

13. По мишљењу научника до појачаног ефекта стаклене баште највише доводи угљендиоксид.

14. Заштита од ерозије представља:

15. Ширење пустиња због губитка плодног земљишта назива се десертификација.

16. Штиклирај два тачна одговора. Под утицајем човекових активности климатске промене:

17. Штиклирај нетачан одговор. Смањење загађења ваздуха може се постићи:

18. Испаша стоке неконтролисаним бројем јединки не утиче на ерозију земљишта.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ