Електрично поље – тест (8. разред)

Електрично поље – тест

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Електрично поље – тест (8. разред)

Резултат теста

1. КОЛИКО ВРСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА ПОСТОЈИ У ПРИРОДИ?

2. ТЕЛА МОГУ БИТИ НАЕЛЕКТРИСАНА:

3. ЕЛЕКТРОСКОКОМ ОДРЕЂУЈЕМО

4. ЕЛЕМЕНТАРНУ КОЛИЧИНУ НАЕЛЕКТРИСАЊА ИМА

5. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ ГРАФИЧКИ ПРЕДСТАВЉАМО ПОМОЋУ
6. ДЕЈСТВО ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА ОСТВАРУЈЕ СЕ ПОМОЋУ

7. ЕЛЕКТРИЧНА СИЛА СЕ НАЗИВА И

8. АКО ЈЕ ПОЉЕ ХОМОГЕНО ЛИНИЈЕ СИЛА СУ

9. АКО ЈЕ ПОЉЕ РАДИЈАЛНО ЗНАЧИ ДА ЈЕ ЊЕГОВА ЈАЧИНА:

10. ОЗНАКА ЈАЧИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА ЈЕ:
11. КАДА СЕ ВРШИ РАД У ЕЛЕКТРИЧНОМ ПОЉУ

12. АКО СЕ ДВА НАЕЛЕКТРИСАНА ТАЧКАСТА ТЕЛА УДАЉЕ НА ДВА ПУТА ВЕЋЕ РАСТОЈАЊЕ, КАКО ЋЕ СЕ ПРОМЕНИТИ ЕЛЕКТРИЧНА СИЛА ИЗМЕЂУ ЊИХ

13. РАЗЛИКА ПОТЕНЦИЈАЛА ИЗМЕЂУ ДВЕ ТАЧКЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА ЈЕСТЕ

14. КОЈЕ ОД СЛЕДЕЋИХ ФИЗИЧКИХ ФИЗИЧКИХ ВЕЛИЧИНА СУ СКАЛАРНЕ?

15. МЕРНА ЈЕДИНИЦА ЗА ЈАЧИНУ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА ЈЕ
16. КАДА СЕ ВРШИ РАД У ЕЛЕКТРИЧНОМ ПОЉУ

17. АКО СЕ ДВА НАЕЛЕКТРИСАНА ТАЧКАСТА ТЕЛА УДАЉЕ НА ДВА ПУТА ВЕЋЕ РАСТОЈАЊЕ, КАКО ЋЕ СЕ ПРОМЕНИТИ ЕЛЕКТРИЧНА СИЛА ИЗМЕЂУ ЊИХ

18. РАЗЛИКА ПОТЕНЦИЈАЛА ИЗМЕЂУ ДВЕ ТАЧКЕ ПОЉА ЈЕ

19. ПРОВОДНИЦИ СУ

20. ВЕЋЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА НАПОН СУ
21. ЕЛЕКТРИЧНИ ПОТЕНЦИЈАЛ И НАПОН ИМАЈУ ИСТУ МЕРНУ ЈЕДИНИЦУ

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ