Linearne jednačine sa jednom nepoznatom – test (8. razred)

Linearne jednačine sa jednom nepoznatom – test (8. razred)

Резултат теста

1. Šta je od datih zapisa JEDNAČINA:

2. Koje su od datih jednačina LINEARNE:

3. Jednačina je LINEARNA, ako:

4. Broj koji jednačinu pretvara u tačnu jednakost je _________.

5. Koje dve linearne jednačine su EKVIVALENTNE?
6. Reši jednačinu: 2x-11=-4x+13

7. .

8. Jednačinu svedi na linearnu, a zatim je reši: (x−3)(x+2)=(x−4)(x+5)

9. Reši jednačinu: (x+6)² −(x−3)(x+3)=57

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ