Nadražljivost, provodljivost i kontraktilnost II

Nadražljivost, provodljivost i kontraktilnost II

1. ______ je osobina nervne ćelije da provodi nervni impuls duž membrane nervnog vlakna.

2. Čulne ćelije karakteriše:

3. Šta je prikazano na animaciji iznad?

4. Mišićne ćelije sadrže specifične proteine ________.

5. Skeletne mišiće grade glatke mišićne ćelije.

6. Brzina provođenja nervnog impulsa zavisi od _____ nervnog vlakna.

7. Koja od navedenih osobina nije osobina nervne ćelije?

8. Energiju za grčenje i opuštanje mišiće ćelije obezbeđuje:

9. Što je vlakno _____ to se brže kreće impuls.

10. Kako se nazivaju hemijske supstance kojima jedna ćelija deluje na drugu?

11. Skeletni mišići su stalno u stanju blage napetosti i to se naziva mišićni ______.

12. ______ mišićne ćelije grade srce.

13. Sposobnost mišićne ćelije da reaguje na komandu nervnog sistema grčenjem ili opružanjem naziva se ________.

14. Koja od navedenih osobina ne karakteriše mišiće?

15. Glatke mišićne ćelije grade:

16. Pri kontrakciji mišića prvo dolazi do:

17. _______ je bioelektrična pojava nastala kao reakcija nervne ćelije na draž.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста