Primena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom – test (8.r.)

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Примена линеарних једначина

Резултат теста

1. Ako se neki broj umanji za svoju trećinu, dobije se 48. Matematički zapis ove jednačine je:

2. Ako se neki broj umanji za 5% ,dobije se 342. Matematički zapis ove jednačine je:

3. Ako se neki broj uveća 5 puta dobije se 365. Koji je to broj?

4. Ako se neki broj uveća za 25% ,dobije se 20. Matematički zapis ove jednačine je:

5. Ako se neki broj uveća za 20%, dobije se broj 42. Koji je to broj?
6. Ako se neki broj uveća za svoju polovinu, dobije se 93. Matematički zapis ove jednačine je:

7. Ako se neki broj umanji za svoju četvrtinu, dobije se 27. Koji je to broj?

8. Ako se neki broj umanji 4 puta dobije se 23. Matematički zapis ove jednačine je:

9. Ako se neki broj uveća za 5 dobije se 41. Matematički zapis ove jednačine je:

10. Cena patika sa popustom od 30% je 2800 dinara. Kolika je cena patika bez popusta?
11. Ako se neki broj umanji za 37 dobije se 58. Koji je to broj?

12. Ako se neki broj uveća za svoju petinu, dobije se 30. Koji je to broj?

13. Srđanu nedostaje još 7850 dinara da bi mogao da kupi gitaru od 24500 dinara. Koliko novca ima Srđan?

14. Cena čokolade se PDV-om od 18% je 295 dinara. Kolika je cena čokolade bez PDV-a?

15. Ako se neki broj uveća za 23 dobije se 62. Koji je to broj?
16. Ako se neki broj uveća 3 puta dobije se 135. Matematički zapis ove jednačine je:

17. Ako se neki broj umanji za 7 dobije se 26. Matematički zapis ove jednačine je:

18. Ako se neki broj umanji za 10%, dobije se broj 72. Koji je to broj?

19. Ako se neki broj umanji 7 puta dobije se 46. Koji je to broj?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ