Функције – тест

Функције – тест

Резултат теста

1. Вредност аргумента х функције у=-2х+1 ако је вредност функције у=3 је

2. За коју вредност параметра а су дате функције паралелне у=3х−11 и у=(m−3)x−3

3. График функције y=3x-2 пролази кроз тачку

4. Графику функције у=-3х-1 паралелани су графици функција

5. Функцији у=2х+1 одговара график са слике.

6. Кроз тачку М(-2,3) пролазе функције

7. функција са слике има формулу

8. Анализом графика утврди формулу ове функције

9. у=(3−m)х−4 пролази кроз тачку Р(-2,2) ако је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ