Књижевност – тест (8. разред)

Књижевност – тест (8. разред)

Реченице (активне, пасивне, безличне)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. "Немушти језик" је:

2. Епске песме "Диоба Јакшића" и " Смрт војводе Пријезде" припадају:

3. Приповетка "Стара породична кућа" је карактеристична због:

4. Устаљени почеци и завршеци карактеристични су за:

5. Ко је написао роман "Доживљаји Тома Сојера" ?




6. Међу наведеним делима изабери комедије:

7. Одреди врсту стиха: " Град градила б’јела вила Ни на небу, ни на земљи, Но на грану од облака."

8. Бум, пљус, трас, мјау примери су за стилску фигуру коју зовемо:

9. "Мили Боже, чуда големога, ја ли грми, ја л’ се земља тресе, ја се бије море о мраморје, Нити грми, нит се земља тресе, ни се бије море о мраморје, већ пуцају на Задру топови, шенлук чини ага Бећир-ага, уватио Малог Радојицу. Дати стихови пример су за:

10. Одреди стилске фигуре ''Нек' је румен ко ружа румена, нек' је бијел ко бијела вила.''




11. Шта је Јаблан из истоимене приповетке Петра Кочића?

12. Песме у којима је најупечатљивија љубав према домовини зову се:

13. Чин је:

14. "Горски вијенац" је:

15. "Било је то у некој земљи сељака, на брдовитом Балкану..." Наведене стихове написала је:




16. У књижевности разликујемо 3 књижевна рода:

17. Које од наведених песама припадају преткосовском циклусу?

18. "Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне!" Наведене стихове написао је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ