Акценат – примери

Акценат – примери (вежба за осми разред)

Падежи – тест

„Кроз мећаву“, Петар Кочић – тест II

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Обележи речи које имају краткосилазни акценат:

2. Обележи речи које имају дугосилазни акценат:

3. У речи ПЕВАЧИЦА наглашени слог је:

4. У речи МАНДАРИНА наглашен је слог:

5. У сложеници СВЕТЛОЗЕЛЕН наглашена су два слога:
6. У којем низу речи су правилно наглашени слогови (истакнути су великим словима):

7. У примеру ДОШАО ЈЕ ДА ДА КРВ која реч има генитивни знак:

8. У којем низу речи све речи имају краткосилазни акценат:

9. Означи 2 речи са узлазним акцентима:

10. Које две речи имају краткоузлазни акценат:
11. Обилазећи бројна села, видели смо лошу демографску слику Србије. Која реч из датог примера има неакцентовану дужину:

12. Означи пример у којем препознајеш реч са неакцентованом дужином:

13. Њих две су дошле малопре на мој рођендан. Означи проклитику из наведене реченице:

14. Питао сам друга да ли зна окривљеног. Енклитике у наведеном примеру су:

15. Обележи реченице у којима уочаваш проклитике:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста