Biologija – prvi kontrolni zadatak (8. razred)

Biologija – prvi kontrolni zadatak (osmi razred)

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Biologija – prvi kontrolni zadatak (8. razred)

Резултат теста

1. Na slici je prikazana:

2. Zahvaljujući ovoj slici ne možemo odrediti:

3. Raznovrsnost živog sveta na zemlji naziva se:

4. Na slici je prikazana:

5. Autotrof ili:
6. Heterotrof može biti:

7. Ovaj biom odlikuje se jakim vetrovima, velikim hladnoćama i biljkama koje rastu nisko pri zemlji poput lišajeva i mahovima. Označen je na slici brojem:

8. Biom označen brojem 1 karakterišu:

9. U jednoj močvari je živelo 7 žaba. Dve je pojela roda, jednu su pogazila kola, jedna se upetljala u alge i udavila se. Sada je preostalo 3 žabe. Opisana odlika populacije naziva se_________.

10. SRP Koviljsko petrovaradinski rit predstavlja jedno od značajnih područja na kojem se ptice odmaraju na svom putu u toplije krajeve. Ptice se sele iz naših predela najčešće u Afriku. Za ljude koje žive u Africi te ptice su :
11. Tropske kišne šume karakterišu:

12. Da li je lanac ishrane pravilno formiran? trava -- gusenica -- žaba -- zmija

13. Prikazano na slici je:

14. Termin ekologije uveo je 1869. godine naučnik po imenu:

15. Reč ekologija vodi poreklo od dve reči oikos i logos. Ako logos znači nauka, šta znači oikos?
16. Prepoznaj abiotičke faktore:

17. Prelazak vode iz tečnog u gasovito stanje naziva se:

18. Sedi žaba sama na listu lokvanja. Od žarkoga sunca štitom se zaklanja. Da novine čita to vam slika kaže, al ne može da nađe šta joj oči traže. Znate već o čemu žabe brigu vode, hoće li se skoro odseliti rode. U ovom slučaju roda je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ