Европа и свет у другој половини 19. и почетком 20. века

Резултат теста

1. Једна од најразвијенијих држава у другој половини 19. и почетком 20. века је:

2. У Великој Британији најзаступљеније странке су биле конзервативна и ____________.

3. Државно уређење Француске у другој половини 19. и почетком 20. века било је:

4. На челу Аустро-Угарске налазио се:

5. Руски парламент се називао:
6. Иако је Русија поседовала парламент, суштински је скоро све одлуке доносио цар.

7. Једина азијска земља која је имала статус велике силе је _____________.

8. Утицај и ширење моћи једне државе на рачун других држава назива се глобализација.

9. Савез Централних сила су формирале:

10. Теорија по којој је једна раса људи супериорнија од друге је _________.
11. Први телефон и телеграф конструисао је:

12. Одлике конзерватизма су:

13. Када је извршена анексија (припајање) Босне и Херцеговине Аустро-Угарској?

14. Револуција у којој је група турских официра извршила преврат и донела устав је __________ револуција.

15. Кнез Румуније био је Карол I.
16. Сан-Стефанским миром је:

17. Грчка своју независност стиче:

18. Чији политичар је био Елефтерос Венизелос?

19. Које године је Албанија стекла независност?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ