Biblioteka Pajgejm – Instalacija i pokretanje biblioteke – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Gotove grupacije kodova koje se mogu ubaciti u naš program da ih ne bismo samo kucali nazivaju se:

2. Programski jezik Pajton može dobiti nove mogućnosti instalacijom biblioteka poput Pajgejm, koja mu daje sposobnost za crtanje, animaciju i pravljenje igrica programiranjem.

3. Prozor run sa tastature se otvara u kombinaciji pritiska kojih tastera?

4. Po otvaranju prozora Run kucamo koju komandu da bi ušli u Komandni prozor?

5. Okruženje u kojem možemo izvršiti neophodne instalacije naziva se?
6. U Komandni prozor kucamo koju naredbu:

7. Sa unosom koje naredbe se završava proces instalacije?

8. Da li je pravilan kod sa slike za proveru instalacije?

9. Pajgejm je za nas isprogramirani deo Pajtona (biblioteka) koji u sebi sadrži naredbe za crtanje koje ćemo koristiti u programima.

10. Iako koristimo posebnu biblioteku, i dalje programiramo u programskom jeziku Pajton - sve ono sa čime si se susreo/susrela prošle godine je i dalje važno - aritmetika, naredbe.
11. Kod pg.init() u biblioteci označava?

12. Kod prozor = pg.display.set_mode((duzina, sirina)) u biblioteci označava?

13. Kod pg.event.wait() u biblioteci označava?

14. Kod pg.draw.line(prozor, boja, teme1, teme2, debljina) u biblioteci označava?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ