Појам и врсте равнотеже тела – тест

Резултат теста

1. Тело мирује или се креће равномерно праволинијски ако на њега делују друга тела или ако се њихово деловање узајамно поништава.Реч је о:

2. Тело се налази у стању равнотеже ако мирује или се креће равномерно праволинијски.

3. Област физике која изучава кретање тела назива се:

4. Део који се бави условима и врстама равнотеже назива се:

5. Статика нам помаже да утврдимо колико је одређено стање равнотеже стабилно.
6. Равнотежа може бити:

7. За тело које може лако напустити тренутно стање тако што ће се срушити, преврнути или пасти кажемо да је:

8. Уколико се спонтано врати у почетни равнотежни положај, тело је у:

9. Када се тело не враћа у првобитни положај нити задржава нов, већ се од њега удаљава, равнотежа је:

10. Ако тело напушта првобитни положај и прелази у нови, подједнако стабилан, кажемо да се налази у:
11. Тежиште тела је:

12. За израду камених скулптура пресудна је равнотежа тела.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ