Унутрашња енергија и температура – тест

Резултат теста

1. Укупна енергија честица које улазе у састав неког тела назива се:

2. Унутрашња енергија тела једнака је:

3. Ознака за унутрашњу енергију је:

4. Мерна јединица за унутрашњу енергију је:

5. Да ли механичка енергија може да се претвори у топлотну енергију?
6. Унутрашња енергија гаса једнака је укупној кинетичкој енергији хаотичног кретања његових молекула.

7. Промена унутрашње енергије тела сразмерна је промени његове температуре.

8. Сунце је:

9. Сунчева енергија се још и назива:

10. Топлотна енергија која потиче из Земље зове се геотермална енегија.
11. Данас се највише користи енергија произведена сагоревањем фосилних горива.

12. Да ли се електрична енергија може претворити у топлотну?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ