Множење и дељење степена једнаких основа

Множење и дељење степена једнаких основа

Резултат теста

1. Одреди вредност непознате x тако да добијеш тачну једнакост: 3⁷⋅ 3ˣ = 3²¹ x= __.

2. aˣ ⋅ a¹⁵ =a¹⁶ x= ?

3. Одреди вредност непознате x тако да добијеш тачну: 7ˣ ⋅ 7²⁰ =7²⁰ x=___.

4. Упрости израз: (x¹⁶: x⁸) :x² x=?

5. Упрости израз: (x⁵ ∙ x⁵):(x⁴ ∙ x⁴) x=?
6. Производ степена x²³ и x¹⁴ подели њиховим количником. Резултат је:

7. Одреди вредност непознате x тако да добијеш тачну једнакост: 2³ ⋅ 2⁸ ⋅ 2ˣ = 2²⁵ x=____.

8. Одреди вредност непознате x тако да добијеш тачну једнакост: 7ˣ :7⁷= 7⁷ x=14

9. Одреди вредност непознате x тако да добијеш тачну једнакост: 7²ˣ ⋅ 7⁷ = 7³⁷

10. Упрости израз: x⁵⋅x⁵⋅x⁵⋅x⁵ x=?
11. Упрости израз: (x²⁵ : x⁵) : (x⁵ ⋅ x⁵) x=?

12. Одреди вредност непознате x тако да добијеш тачну једнакост: 7ˣ : 7⁷ = (7⁷⋅ 7¹⁰) : 7⁵ x=____.

13. Одреди вредност непознате x тако да добијеш тачну једнакост: 7ˣ : 7⁸ = (7⁹ ⋅ 7⁸) :7¹¹ x = ____.

14. Одреди вредност непознате x тако да добијеш тачну једнакост: 7ˣ ⋅ 7ˣ = (7²⁰ ⋅7¹⁴) : 7²⁴ x=_____.

15. Одреди вредност непознате x тако да добијеш тачну једнакост: 7ˣ⋅ 7ˣ ⋅7ˣ = 7⁹⁹ x=_____.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ