Линеарне једначине и неједначине – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Линеарне једначине и неједначине – тест

Линеарне неједначине (средњи и напредни ниво)

Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом – тест

Једноставне линеарне једначине – тест

Резултат теста

1. Решење једначине 3х +11 = 8 је

2. .

3. Када је Миа прочитала 2/5​ књиге закључила је да јој је преостало још 15 страница до половине књиге. Књига има

4. .

5. У једнакокраком троуглу угао на основици је четири пута већи од угла при врху. Мера угла при врху тог троугла је
6. Решење једначине 3 - 7(х + 3) = (2х + 5) - 2(4 - 3х) је

7. Једначина 3x−(15+2x−(5x+11))=2x−8:

8. .

9. .

10. Решење једначине: x-2,45=3,15 је:
11. Решење једначине 12,5 − a=6,94 је:

12. x≥5,4 Означи све бројеве који се налазе у скупу решења нејдначине.

13. .

14. .

15. Решење једначине x⋅0,5=2,5 je
16. .

17. .

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ