Песме хајдучког циклуса – тест

Песме хајдучког циклуса – тест

Песме хајдучког циклуса – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Покосовски, хајдучки и ускочки циклус – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Вук Караџић је записао "Што је год влада турска боља и човечнија, то је хајдука у земљи мање." Шта значе ове речи?

2. Попуни празна места именом црквеног празника који се везује за хајдучки састанак. ________________

3. У којој се песми појављује Хајкуна девојка?

4. Пeсма "Диоба Јакшића" припада ком циклусу песама?

5. Означи имена ликова који се појављују у хајдучком циклусу песама.
6. Коју стилску фигуру препознајеш у следећим стиховима: "Мили Боже, чуда големога! Јали грми, јал' се земља тресе? Ја се бије море о мраморје? Ја се бију на Попина виле? Нити грми, нит се земља тресе; ни се бије море о мраморје, ни се бију на Попина виле; већ пуцају на Задру топови"

7. Коју стилску фигуру препознајеш у следећим стиховима: "Оста Хусо ногом копајући, оде Грујо брдом пјевајући"

8. Шта од понуђених одговора објашњава градацију?

9. Која од наведених песама говори о хајдучком моралном кодексу?

10. Зашто Старина Новак одлази у хајдуке? Oзначи тачне одговоре.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ