Биологија – I контролна вежба (7. разред)

Биологија – контролна вежба

Резултат теста

1. На слици је приказана...

2. На слици је приказана...

3. На слици је приказана...

4. Означи делове које има само биљна ћелија

5. Означи делове које има биљна ћелија а животињска нема

6. О којој органели је реч? Шећер који поједеши и кисеоник који удахнеш заврше у овој органели. Захваљујући њој имаш енергије за све своје активности.

7. Које ћелије у твом телу морају имати пуно митохондрија?

8. Све ћелијске органеле имеју сопствену мембрану.

9. Када у ћелију уђе нека бактерија или нека органела више не може да обавља своју функцију проблем решава једна друга органела. Та органела увлачи у себе бактерију или истрошену органелу и разгради је на саставне делове. Која је то органела?

10. Рибозоми нису ћелијске органеле зато што...

11. Одреди да ли је на слици приказана прокариотска или еукариотска ћелија.

12. Препознај органелу на слици.

13. За коју органелу се каче рибозоми?

14. Поређај од најситнијег до најкрупнијег: ДНК, ген, ћелија, хромозом, једро

15. У ћелијским органелама се одвија ћелијски метаболизам.

16. Процес који се одвија у митохондрија зове се ћелијско _________.

17. До каквог револуционарног открића су дошли Вотсон и Крик и за њега добили Нобелову награду?

18. Ко даје упутство рибозомима какав протеин да праве?

19. На слици је...

20. На слици је...

21. Да ли је на слици кариограм човека?

22. Хромозоми су видљиви само утоку ћелијске деобе.

23. Деоба којом од једне телесне ћелије настају две нове телесне ћелије назива се мејоза.

24. Деоба којом од телесне ћелије настају полне ћелије назива се мејоза.

25. Ако је диплоидан број хромозома козе 60, колики је хаплоидан број хромозома? (упиши број)

26. На слици је...

27. Приказана шема представља

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ