Nivoi organizacije i građa tela – test (7.r.)

Nivoi organizacije i građa tela

1. Cvet biljaka ima ___ tipa simetrije.

2. Pojava da je telo nekih organizama podeljeno na veći ili manji broj delova zove se ______.

3. Simetrija predstavlja zamišljenu ravan povučenu kroz neko živo biće tako da ga ona deli na dva ______ dela.

4. Čime je uslovljena cefalizacija?

5. Razvoj glavenog regiona je:
6. __________ je evolutivni proces kod životinja tokom kog se nervni sistem i čula koncentrišu na prednjem delu tela gde se razvija glaveni region.

7. _______ simetrični organizmi imaju veliki broj ravni simetrije.

8. Koji nivo organizacije fali u navedenom nizu: ćelija-tkivo-organ-______-organizam?

9. Različite segmente tela ima:

10. Postoje asimetrični, bilaterarno i ______ simetrični organizmi.
11. _______ je skup istih ili sličnih ćelija objedinjenih istom ulogom.

12. Nijedan organizam se ne može podeliti na dva potpuno identična dela.

13. Koja su tri značajna procesa u evoluciji živih bića?

14. Primer asimetričnog organizma je:

15. _______ je razvoj i podela tela na regione.
16. Bilateralno simetrični organizmi imaju ___ ravan simetrije.

17. Na fotografiji iznad prikazana je _______ ravan kod čoveka.

18. Telo biljaka je najčešće:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста