PyGame – релативне координате – тест

PyGame – релативне координате – тест

Pygame – тест

Резултат теста

1. Једна усправна дуж је нацртана наредбом pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y1), (x, y2)) Којом наредбом ћемо нацртати исту такву дуж, померену 100 пиксела удесно?

2. Следећа наредба исцртава један троугао pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(x1, y1), (x2, y2), x3, y3)]) Којом наредбом ћемо нацртати исти такав троугао, померен 100 пиксела на горе?

3. Дате наредбе исцртавају два круга pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("blue"), (260, 160), 60) pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("red"), (380, 340), 60) Како треба померити плави круг да би се поклопио са црвеним?

4. Ако је полазни четвороугао задат следећом наредбом pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), (x4, y4)]) која наредба исцртава исти такав четвороугао, померен a пиксела на доле?

5. Какав је међусобни положај кругова нацртаних овим наредбама? pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("black"), (x, y-r), r, 1) pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+r), r, 1)
6. Извршавањем следеће две наредбе исцртава се облик цифре 1. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+2*a), (x+a, y), 3) pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+a, y), (x+a, y+4*a), 3) Где je при томе тачка (x, y)?

7. Нека је на следећој слици горње лево теме решетке у тачки (x, y), а страница малих квадрата нека је дужине d. Које су координате крајева црвене дужи?

8. Нека је на следећој слици горње лево теме решетке у тачки (x, y), а страница малих квадрата нека је дужине d. Које су координате крајева жуте дужи?

9. Нека је на следећој слици горње лево теме чоколаде у тачки (x, y) и нека су коцкице чоколаде ширине w и висине h. Допуниити прву наредбу следећег кода, тако да се тим кодом црта жута линија по којој је чоколада сломљена. temena = __________ pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("yellow"), temena)

10. Тачка симетрична тачки (50, 50) у односу на вертикалну (усправну) осу симетрије прозора величине 350 x 250 је тачка
11. Извршавањем следећег кода црта се облик једног слова. Којег? pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x, y+100)) pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x+50, y)) pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+50), (x+50, y+50)) pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+100), (x+50, y+100))

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ