Питагорина теорема – тест

Питагорина теорема – тест

Питагорина теорема

Резултат теста

1. На какве троуглове се може применити Питагорина теорема?

2. Ако су катете обележене са m и n, а хипотенуза са p тада Питагорина теорема гласи:

3. " Квадрат над хипотенузом то зна свако дете једнако је...."

4. Бројеви 3,4,5 познати су као:

5. Катете правоуглог троугла су 8cm и 6cm. Колико износи хипотенуза?
6. Хипотенуза правоуглог троугла је 13cm, а једна катета 12cm. Колико износи друга катета?

7. Одреди површину правоуглог троугла чија је хипотенуза 5cm, а једна катета 3cm.

8. Дужина хипотенузе правоуглог троугла чије су катете 12cm и 5cm je:

9. Ако је хипотенуза 6cm а једна катета 4cm, дужина друге катете је:

10. Oбим правоуглог троугла дужинe једне катете 6cm и површине 24cm² је :
11. Врх бандере чија је дужина 12m је жицом причвршћен за земљу, на растојању 5m од подножја бандере. Дужина жице је :

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ