Питагорина теорема – тест

Резултат теста

1. Израчунај дужину хипотенузе c, а затим обим правоуглог троугла ако су дужине његових катета: a=5cm, b=12cm.

2. Израчунај дужину хипотенузе c и обим правоуглог троугла ако су дужине његових катета: a=9/10c, b=1 1/5cm.

3. Израчунај дужину непознате катете ако су дате дужине једне катете и хипотенузе: a=30cm, c=34cm. (Унети само број)

4. Израчунај обим правоуглог троугла ако је дата дужина једне његове катете и његова површина: a=18cm, P=216cm²

5. Врх бандере чија је дужина 12m је жицом причвршћена за земљу, на растојању од 5m од подножја бандере. Израчунај дужину жице.
6. Висина металних стубова који држе шатор је 7,2m. Стубови су конопцима, који су развучени од врха стубова, причвршћени за земљу на растојању 5,4m од подножја стубова. Колика је дужина конопца?

7. Израчунај дужину дијагонала правоугаоника ако су дужине његових страница: a=4,2cm, b=5,6cm. (Унети само број)

8. Израчунај дужину дијагонале правоугаоника ако је: дужина једне страниц b=5cm, а обим правоугаоника О=34cm.

9. Одреди полупречник круга који је описан око правоугаоника ако су дужине страница правоугаоника a=18cm, b=24cm.

10. Правоугаоник је уписан у круг полупречника 1dm. Ако је дужина једне странице правоугаоника 12cm, израчунај обим и површину тог правоугаоника.
11. Обим квадрата је 28cm. Израчунај дужину дијагонале тог квадрата.

12. Израчунај обим и површину квадрата ако је дужина његове дијагонале d=2√2cm.

13. Израчунај дужину основице једнакокраког троугла ако је дужина крака b=25cm, а дужина висине која одговара основици ha=24cm.

14. Израчунај површину једнакокраког троугла ако је његов обим 50cm, а дужина крака 17cm.

15. Израчунај крак једнакокраког троугла ако је дужина основице a=36mm, а њој одговарајућа висина ha=24mm.
16. Израчунај обим једнакокраког троугла ако је његова површина 20√11cm, а дужина висине која одговара основици ha=2√11cm. (Унети само бројчану вредност обима)

17. Израчунај обим једнакостраничног троугла ако му је висина h=3√3cm.

18. Одреди висину једнакостраничног троугла ако је дужина странице a=2√3cm.

19. Ако је површина једнакостраничног троугла 4√3cm², израчунај његов обим.

20. Израчунај обим једнакокраког трапеза ако су дужине основица a=26cm, b=12cm, а површина P=456cm².
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ