Pitagorina teorema – test (7.r.)

Pitagorina teorema – test

Питагорина теорема – тест

Pitagorina teorema

Резултат теста

1. Kako se nazivaju stranice pravouglog trougla koje grade prav ugao?

2. Ako su katete pravouglog trougla dužine 3 cm i 4 cm, kolika je dužina hipotenuze tog trougla?

3. Izračunaj dužinu nepoznate stranice trougla na slici.

4. U pravouglom trouglu kateta je 6 cm, a hipotenuza je 10 cm, kolika je druga kateta?

5. Odredi nepoznatu stranicu pravouglog trougla.
6. Stranica kvadrata ima dužinu 12cm. Dužina dijagonale tog kvadrata je

7. Stranice pravougaonika imaju dužinu 12cm i 5cm. Dijagonala tog pravougaonika ima dužinu:

8. Dužina dijagonale kvadrata površine 100cm² je

9. Ako su katete dužina 12cm i 16cm onda hipotenuza ima dužinu

10. Najduža stranica pravouglog trougla ima dužinu 13cm, a najkraća ima dužinu 5cm. Treća stranica ima dužinu:
11. Ako stranica kvadrata ima dužinu 10cm, onda je dužina dijagonale:

12. Ako jedna kateta pravouglog trougla ima dužinu 20cm, a hipotenuza 25cm, onda druga kateta ima dužinu

13. Koja stranica trougla na slici je hipotenuza?

14. Kako se naziva stranica pravouglog trougla koja se nalazi nasuprot pravog ugla? ( upiši tačan odgovor)

15. Pitagorina teorema važi za
16. Dužina nepoznate stranice y sa slike iznosi:

17. Površina pravougaonika je 192 cm². Izračunaj dužinu dijagonale ako je dužina jedne njegove stranice 12cm. ( unesi samo odgovarajući broj)

18. Dužina hipotenuze je ____ cm.

19. Кatete na slici su:

20. Šestougao je sastavljen od 4 podudarna kvadrata, kao na crtežu. Duž AM na crtežu ima dužinu √40 ​ cm, obim figure je _____ cm.
21. Obim trougla ADC, prikazanog na slici je ____ cm, ако је AC = 29 cm, CD = 36 cm и AB = 20 cm.

22. Četvorougao ABCD na slici je paravougaonik. Odredi zbir dužina duži АМ и МN.

23. Majstor je nacrtao skicu dela krovne konstrukcije koju treba napraviti. Kolika je dužina grede označene slovom x na skici?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ